Om te weten te komen welke partij het meest ondernemersvriendelijk is organiseren we op donderdag 15 maart een debat met de 7 fractievoorzitters. Actuele thema’s en vraagstukken zullen aan de fracties worden voorgelegd, waarna politici met elkaar in debat gaan.

Onderwerpen als winkeltijden, duurzaamheid en regeldruk zullen zeker aan bod komen, maar heeft u als ondernemer een brandende vraag of denkt u een oplossing te hebben voor een slepende kwestie, mail uw reactie naar info@ondernemersplatformburen.nl en wellicht is uw vraag of suggestie onderwerp van debat.

Dit is de laatste gelegenheid om invloed uit te oefenen op de kandidaten die de komende 4 jaar het beleid van de gemeente Buren gaan bepalen. Wilt u de lijsttrekkers dus beter leren kennen en wilt u meepraten over prikkelende stellingen, zorg dan dat u donderdag 15 maart om 19:30 uur in het Wapen van Lienden Dr. van Noortstraat 2 Lienden aanwezig bent (inloop vanaf 19:00)

Karl Maier van Ondernemersplatform Buren, een samenwerking van vijf actieve ondernemersverenigingen in de gemeente Buren: “Wij nodigen kandidaat raadsleden uit om donderdag 15 maart bij het Wapen van Lienden met ons in gesprek te gaan over een aantal onderwerpen die belangrijk zijn voor ondernemers, zoals winkeltijden, glasvezel, belastingdruk voor bedrijven, de oprichting van een bedrijvenloket, duurzaamheid, voortgezet onderwijs in de gemeente. Om te verkennen hoe verschillende partijen over deze onderwerpen denken en welke ideeën zij daarover hebben voor de toekomst, zodat ondernemers onder meer hun stem kunnen bepalen. Maar ook om aan toekomstige raadsleden mee te geven wat er leeft en speelt bij ondernemers en welke onderwerpen wat hun betreft prioriteit hebben. Daarnaast willen we na de verkiezingen regelmatig met de gemeenteraad in overleg om te kijken wat we als ondernemers en gemeenteraad gezamenlijk kunnen doen om het ondernemersklimaat in onze gemeente verder te verbeteren.”