De gemeente Buren neemt tijdelijke maatregelen als aanvulling op het landelijke maatregelenpakket om de werkgelegenheid te behouden. Daar waar dat kan, geldt voor de tijdelijke maatregelen dezelfde periode als de Rijksoverheid hanteert. Wij zijn ons ervan bewust, dat op dit moment niet goed is te overzien hoe de coronacrisis zich gaat ontwikkelen. Afhankelijk hiervan kunnen we in de komende periode maatregelen bijstellen of nieuwe maatregelen nemen.

Onderstaand zijn de gemeentelijke maatregelen weergegeven. Deze maatregelen zijn aanvullend op de landelijke maatregelen. Deze vindt u bij het KVK coronaloket.

1. Verruiming regels
Supermarkten mogen hun winkels ’s nachts bevoorraden
Om de voedselvoorziening op peil te houden, moeten supermarkten goed worden bevoorraad. Als dat noodzakelijk is, mogen supermarkten ook ’s nachts worden bevoorraad. Ook kunnen medewerkers van supermarkten hierdoor meer gespreid werken.

Verruiming openingstijden supermarkten op zon- en feestdagen naar doordeweekse openingstijden
Let op: Deze verruiming geldt niet voor de supermarkten in het dorp Lienden. Hier zijn en blijven de supermarkten op zondag gesloten

Wij verruimen tijdelijk de openingstijden voor supermarkten op zon- en feestdagen. Hierbij gelden dezelfde openingstijden als voor andere dagen: van 6.00 uur tot 22.00 uur. Dit zorgt voor minder drukte in de winkels, waardoor het besmettingsrisico wordt verkleind. Ook hebben mensen in vitale beroepen zo meer mogelijkheden om boodschappen te doen.

2. Vergunningsprocedures voor bouwplannen gaan door
3. De gemeente gaat coulant om met het afhalen en bezorgen van maaltijden
Bij lokale (planologische) belemmeringen gedogen we dit.

4. Facturen van en aan ondernemers
We gaan facturen van ondernemers sneller betalen. Voor facturen die wij als gemeente versturen, verdubbelen we de betaaltermijn. De huidige betaaltermijn bedraagt 30 dagen. Dit wordt dus 60 dagen.

5. Mogelijkheid tot uitstel van betalingen
De gemeente brengt diverse zaken in rekening. Zoals belastingen, huren en leges.

Ondernemers

De gemeente Buren biedt ondernemers de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen tot 1 september 2020. Vervolgens kunnen de betalingen direct of in maximaal vier termijnen betaald worden tot 31 december 2020. De uitgestelde betaaltermijn geldt voor alle ondernemers met een inschrijving in de Kamer van Koophandel.

U kunt uitstel van betaling regelen door een mail te sturen naar gemeente@buren.nl met als onderwerp ‘Verzoek om uitstel van betaling’. Zet in de mail de volgende gegevens:

Aanslagnummer
Naam, adres, postcode en woonplaats
Geboortedatum
Kamer van Koophandel-nummer
Telefoonnummer
E-mailadres
Maak uw keuze: Betaling ineens / in 4 termijnen
Deze mogelijkheid is ook van toepassing op de definitieve aanslag toeristenbelasting over het jaar 2019. De plicht tot het betalen van de toeristenbelasting blijft, maar we hebben er begrip voor wanneer u later betaalt. Dit geeft u als ondernemer op korte termijn verlichting. Daarnaast stuurt de gemeente geen voorlopige aanslag over 2020, maar ontvangt u alleen een definitieve aanslag in december 2020.

Inwoners

Inwoners hebben de mogelijkheid om de belastingaanslag in termijnen te voldoen via automatische incasso voor de resterende maanden tot 31 december 2020. U dient hiervoor het machtigingsformulier in te vullen dat met de belastingaanslag is meegestuurd. Dit formulier is ook op te vragen bij de gemeente.

6. Ruimhartige inzet van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Veel ondernemers hebben een acuut financieel probleem. Met ruimhartig wordt bedoeld dat de aanvraag binnen vier weken behandeld wordt en dat er alleen een lichte toets toegepast wordt.

Kijk voor meer informatie over deze regeling op het nieuwsbericht.

7. Geen leges in rekening voor evenementen die niet of beperkt doorgaan
Als een evenement niet doorgaat als gevolg van de maatregelen tegen corona, storten wij de betaalde leges terug. Wanneer evenementen op een later tijdstip plaatsvinden, is een wijziging nodig op een reeds aangevraagde vergunning. Hiervoor worden geen aanvullende leges in rekening gebracht.

8. Tijdelijk stopzetten zoektijd jongeren bij aanvraag uitkering Participatiewet
Normaal gesproken kunnen jongeren na een zoekperiode van vier weken een uitkering aanvragen. We zien dat het aantal jongeren dat geen werk meer heeft, toeneemt door de coronacrisis. Zij hebben ook geen uitzicht om op korte termijn werk te vinden. In deze uitzonderlijke situatie wordt aan jongeren deze wettelijk verplichte zoektermijn niet opgelegd. Zo ontvangen zij, als ze daar recht op hebben, eerder een uitkering.