Belangen

In 2013 organiseerde het ondernemersplatform Buren voor het eerst het Business Event Buren. Tijdens dit event wordt de ondernemer van het jaar gekozen. Deze ondernemer mag zich een jaar lang Burens ondernemer van het jaar noemen. Langzamerhand is deze verkiezing uitgegroeid tot het ondernemersevenement van het jaar in Buren. Voor dit evenement heeft het OPB dit jaar samenwerking gezocht met de gemeente Buren, Spijker & co en Rabobank West Betuwe.
Voor meer informatie zie www.businesseventburen.nl

De provincie Gelderland heeft in de Statennotitie Breedband van januari 2012 aangegeven dat zij het belangrijk vindt dat de Gelderse burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen en regio's beschikken over breedband zodat zij kunnen profiteren van toekomstige innovaties op het vlak van maatschappelijke en zakelijke diensten, die de leefbaarheid in en de concurrentiepositie van Gelderland versterken. De ontwikkeling van maatschappelijke diensten verloopt traag onder andere door een gebrek aan open, hoogwaardige verbindingen.

De Provincie Gelderland heeft de volgende centrale vraag geformuleerd: Welke stimulerende rol van de provincie is nodig om de markt/derden te bewegen om maatschappelijke breedbanddiensten te ontwikkelen en breedband aan te leggen in de onrendabele gebieden? Om deze vraag te beantwoorden zijn vier pilots gedefinieerd. Deze pilots zijn gebaseerd op initiatieven die in de provincie aanwezig waren. Waarbij de keuze is gemaakt voor die initiatieven die met elkaar een optimale mix vormen om kennis op te doen. Ook is gekeken naar het draagvlak en de concreetheid van de initiatieven. Eén van de pilots betreft de ontsluiting van de bedrijven op de bedrijventerreinen in de gemeente Buren. Een initiatief van de Stichting Ondernemers Platform Buren.
De uitkomsten van de pilot hebben uiteindelijk geleid tot de oprichting van Glasnet Buren, een organisatie die glasvezel aanlegt en exploiteert in de gemeente Buren.
voor meer informatie zie www.glasnetburen.nl

Ondernemersvereniging Lienden Ommeren Ingen
De Hofstede 51
4033 BV LIENDEN

Ondernemersvereniging Buren
Herenstraat 18
4116 BK BUREN

Ondernemersvereniging Doejenburg
Doejenburg 19
4024 HE ECK EN WIEL

Ondernemersvereniging De Hofstede
De Hofstede 45
4033 BV  LIENDEN

Ondernemers Platform Buren   |   De Hofstede 51  |  4033 BV Lienden  |   0344-600 770  |   info@ondernemersplatformburen.nl