Advies

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, wil het OPB meer aandacht voor lokale economie in de verschillende verkiezingsprogramma’s.

Met name dienstverlening aan ondernemers, beoordeling van plannen en handhaving zijn belangrijke thema’s die in het nieuwe coalitie accoord niet mogen ontbreken.

Ondernemers moeten kunnen ondernemen, met spelregels van de overheid, maar zonder bureaucratische obstakels. Onnodige regels en wetten mogen ondernemers niet belemmeren in expantie en groei.
Het OPB wil eerste aanspreekpunt zijn voor gemeente en ondernemers.

Er moet regelmatig overleg zijn tussen gemeentebestuur, BCF en OPB, zo kan het OPB allert reageren op actualiteiten die ondernemers bezig houden. Ook kan het OPB ondernemersstandpunten direct onder aandacht van het gemeentebestuur brengen.

Het OPB is de spil tussen ondernemers en gemeente, en kan ontmoetingen tussen beide partijen faciliteren

Ondernemersvereniging Lienden Ommeren Ingen
De Hofstede 51
4033 BV LIENDEN

Ondernemersvereniging Buren
Herenstraat 18
4116 BK BUREN

Ondernemersvereniging Doejenburg
Doejenburg 19
4024 HE ECK EN WIEL

Ondernemersvereniging De Hofstede
De Hofstede 45
4033 BV  LIENDEN

Ondernemers Platform Buren   |   De Hofstede 51  |  4033 BV Lienden  |   0344-600 770  |   info@ondernemersplatformburen.nl