Ondernemers Platform Buren

Stichting ondernemersplatform Buren is een samenwerking van 5 actieve ondernemersverenigingen in de gemeente Buren.

Doel van dit samenwerkingsverband is belangenbehartiging van de aangesloten leden en verbetering van het lokale ondernemersklimaat.

Doelstellingen, Advies & Belangen

Doelstellingen

Stichting Ondernemers Platform Buren (OPB) is een samenwerking van 5 actieve ondernemersverenigingen in de gemeente Buren. Om de belangen van lokale ondernemers beter te kunnen behartigen is gezocht naar...

Advies

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, wil het OPB meer aandacht voor lokale economie in de verschillende verkiezingsprogramma’s. Met name dienstverlening aan ondernemers...

Belangen

De provincie Gelderland heeft in de Statennotitie Breedband van januari 2012 aangegeven dat zij het belangrijk vindt dat de Gelderse burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen en regio's beschikken over breedband zodat...

Nieuws

Snel en betrouwbaar internet is onmisbaar voor de thuiswerker

In deze tijd van de Coronacrisis werken veel mensen vanuit thuis, zowel zelfstandig ondernemers als werknemers en werkgevers. Het belang van een ...
Lees verder

Gemeentelijke maatregelen voor inwoners en ondernemers

De gemeente Buren neemt tijdelijke maatregelen als aanvulling op het landelijke maatregelenpakket om de werkgelegenheid te behouden. Daar waar dat kan, geldt ...
Lees verder

Coranaloket voor ondernemers

Door de gemeente Buren is er een coranaloket voor ondernemers in het leven geroepen: https://www.buren.nl/nieuws/3185/hulp-voor-ondernemers-i-v-m-het-coronavirus/
Lees verder

Ondernemersvereniging Lienden Ommeren Ingen
De Hofstede 51
4033 BV LIENDEN

Ondernemersvereniging Buren
Herenstraat 18
4116 BK BUREN

Ondernemersvereniging Doejenburg
Doejenburg 19
4024 HE ECK EN WIEL

Ondernemersvereniging De Hofstede
De Hofstede 45
4033 BV  LIENDEN

Ondernemers Platform Buren   |   De Hofstede 51  |  4033 BV Lienden  |   0344-600 770  |   info@ondernemersplatformburen.nl